Nainstalujte si:

       

Význam slova impulzivní, impulzívní, impulsivní; imputovat


impulzivní, impulzívní, impulsivní = náhlý, prudký, poddávající se okamžitým podnětům

imputovat = někomu něco neprávem přisuzovat, přičítat; podezřívat

Next: imunita; imunitní; imunizace, imunisace; imunní    intersexualita; intersticiální; intersticium