Nainstalujte si:

       

Význam slova improvizace, improvisace; impulz, impuls


improvizace, improvisace = tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy

impulz, impuls = podnět, vzruch; fyz. časový průběh elektrické veličiny trvající jen krátkou dobu a mající obv. obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar

Next: impulzivní, impulzívní, impulsivní; imputovat    interpunkce; interpunkční; interrupce