Nainstalujte si:

       

Význam slova importentní; impotence; impotentní


importentní = důležitý, významný; vzácný, cenný

impotence = neschopnost, bezmocnost; neschopnost soulože u muže, neschopnost rodit děti u ženy; nemohoucnost, neplodnost, např. Umělecká

impotentní = nemohoucí

Next: impozantní, imposantní; impregnace; impresário    internalizace, internalisace; internát; Internet