Nainstalujte si:

       

Význam slova implicitní; implikace; imponovat; import


implicitní = zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo; nikoli zjevný, samosebou se rozumějící; (opak: explicitní)

implikace = vyplývání; podmíněný výrok typu jestliže pak, z toho plyne

imponovat = působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv

import = dovoz

Next: importentní; impotence; impotentní    internacionál; internacionální