Nainstalujte si:

       

Význam slova imperfektní; imperfektum


imperfektní = nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý

imperfektum = slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý

Next: imperializmus, imperialismus; impermeabilita    intermediální; intermediární; intermediát