Nainstalujte si:

       

Význam slova imperativ; imperativní; imperátor; imperfektívum


imperativ = příkaz, požadavek jaz. rozkazovací způsob

imperativní = rozkazovací; důrazný

imperátor = vojevůdce, čestný titul pro vítěze; titul císaře

imperfektívum = nedokonavé sloveso

Next: imperfektní; imperfektum    interlingue; interlingvistika; interludium