Nainstalujte si:

       

Význam slova imago; imanence; imanentní; imatrikulace; imaturita


imago = vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz

imanence = vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost

imanentní = něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní

imatrikulace = zápis do matriky nebo do jiného seznamu; slavnost při tomto zápisu

imaturita = nezralost, nedonošenost novorozence

Next: imažinizmus, imažinismus; imám; imámit; imbecil    interfáze; interfázní jádro; interfejs, interface