Nainstalujte si:

       

Význam slova ilustrace; ilustrativní; iluviace; iluze, iluse


ilustrace = kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu; názorný příklad

ilustrativní = znázorňující, názorný, objasňující

iluviace = pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují

iluze, iluse = nesprávná představa, mylný vjem; vidina, přelud

Next: iluzionista, ilusionista    intenze, intense; intenzita, intensita