Nainstalujte si:

       

Význam slova ignorance; ignorant; ignoratio elenchi; ignorovat


ignorance = naprostá neznalost, nevědomost, ignoranství

ignorant = neznalec, nevzdělanec

ignoratio elenchi = neznalost dokazovaného; když je dokazováno něco jiného, než má být

ignorovat = úmyslně si nevšímat, opomíjet

Next: ignotum per ignotum; iguanodon; igumen; ihrám    instruktor; instrument; instrumentace; instrumentál