Nainstalujte si:

       

Význam slova ideogram; ideokracie; ideologie; idée fixe; idio-


ideogram = 1. znak pro pojem, ideu, ideograf; 2. báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah. kaligram, carmen figuratum

ideokracie = vláda idejí

ideologie = soustava myšlenek, názorů, teorií i představ obvykle představující náhled na svět nebo společnost

idée fixe = 1. fixní idea, utkvělá myšlenka; 2. hud. příznačný motiv, leitmotiv

idio- = první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní

Next: idioblast; idiocie, idiotie; idiofon; idiogamie    insekt; insekticid; inseminace; insert; insider