Nainstalujte si:

       

Význam slova identifikace; identita; ideo-; ideograf; ideografie


identifikace = zjišťování totožnosti; rozeznávání, rozlišování v procesu vnímání

identita = totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka

ideo- = první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový

ideograf = ideogram

ideografie = způsob psaní s použitím ideogramů

Next: ideogram; ideokracie; ideologie; idée fixe; idio-    inovátoři, inovátor; input; inscenace; inscenovat