Nainstalujte si:

       

Význam slova ichtyóza, ichtyosa; idea; ideace


ichtyóza, ichtyosa = vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí

idea = myšlenka, nápad; smysl, význam, pojem, podstata

ideace = podložení ideou, postižení podstaty

Next: idealizace, idealisace; idealizmus, idealismus    inkumbent; inkunábule; inkvizice, inkvisice