Nainstalujte si:

       

Význam slova ichtyo-; ichtyofág; ichtyografie; ichtyologie


ichtyo- = první část složených slov mající význam ryba, rybí

ichtyofág = živočich živící se rybami

ichtyografie = popis ryb

ichtyologie = nauka o rybách

Next: ichtyóza, ichtyosa; idea; ideace    inkrustace; inkubace; inkubátor; inkulturace