Nainstalujte si:

       

Význam slova ichno-; ichnofosilie; ichnogram; ichnologie


ichno- = první část složených slov mající význam stopa

ichnofosilie = fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf

ichnogram = otisk stopy nohy nebo šlépějí

ichnologie = nauka o zkamenělých stopách živočichů

Next: ichtyo-; ichtyofág; ichtyografie; ichtyologie    inkrementace; inkret; inkriminace; inkriminovaný