Nainstalujte si:

       

Význam slova hysteroskop; hysteroskopie; I love you; i-, in-


hysteroskop = optický přístroj pro vyšetřování děložní dutiny a provádění léčebných úkonů

hysteroskopie = vyšetřování dutiny děložní pomocí hysteroskopu

I love you = miluji tě [anglicky]

i-, in- = předpona mající význam záporu; ne

Next: IPPV; ISIN; iatrie; iatro-; iatrochemie    inkompatibilita; inkompetence; inkongruence