Nainstalujte si:

       

Význam slova hypotetický; hypotéka; hypotéza, hypothesa


hypotetický = neskutečný, nejistý, předpokládaný

hypotéka = zástavní právo k nemovitosti

hypotéza, hypothesa = předpoklad, domněnka, navržená teorie

Next: hypotonie; hypotrachefion; hypotrofie    iniciativa; iniciála; iniciátor; injekce; injektáž