Nainstalujte si:

       

Význam slova hypotalamus, hypothalamus; hypotaxe; hypoteční


hypotalamus, hypothalamus = spodní část mezimozku

hypotaxe = jaz. podřadnost

hypoteční = vztahující se k hypotéce,hypotekární

Next: hypotekární; hypotenze, hypotense; hypotermie    inhalace; inhalátor; inherence; inherentní