Nainstalujte si:

       

Význam slova hypostatis; hypostáze, hypostase; hypostylos


hypostatis = umístění pod (řečtina); zaklad; podstata; zaruka

hypostáze, hypostase = 1. zpodstatnění, zvěcnění; povýšení abstrakce na samostatnou kategorii; 2. potlačení vnějšího projevu nebo funkce genu činností jiného genu; 3. pasivní překrvení nejníže položených tkání u dlouhodobě ležících pacientů

hypostylos = sloupová síň, chodba

Next: hypotalamus, hypothalamus; hypotaxe; hypoteční    ingres, ingress; ingrese; inguina; inhabilita