Nainstalujte si:

       

Význam slova hypodermis; hypoechogenní; hypofunkce


hypodermis = podkoží tvořené tukovou a vazivovou tkání

hypoechogenní = místo s slabší odezvou při ultra zvukovém vyšetření - hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových. struktur)

hypofunkce = snížená, nedostatečná činnost

Next: hypofýza, hypofysa; hypogalakcie; hypogenní    influence; influenza; influx; informace