Nainstalujte si:

       

Význam slova hypnóza, hypnosa; hypo-, hyp-; hypoblast; hypobulie


hypnóza, hypnosa = uměle vyvolaný spánek, stav vědomí změněný sugestivním působením jiné osoby

hypo-, hyp- = první část složených slov mající význam malý, nedostatečný,dolní

hypoblast = vnitřní zárodečný list vznikající při vývoji embrya živočichů

hypobulie = porucha schopnosti jednat cílevědomě a uvědoměle, nedostatek pevné vůle

Next: hypocentrum; hypochondr; hypocykloida; hypodermický    infinitizmus, infinitismus; infinitní; inflace