Nainstalujte si:

       

Význam slova hypnagogický; hypno-; hypnolepsie; hypnologie


hypnagogický = hypnagogický stav je stavem předcházející spánku, v tomto stavu je člověk schopen vnímat hlasové podněty, ne ovšem jejich význam (stav následující po spánku se nazývá hypnapompický)

hypno- = první část složených slov mající význam výška, výškový

hypnolepsie = chorobná ospalost

hypnologie = nauka o spánku a hypnóze

Next: hypnopedie; hypnoteraple; hypnotický; hypnotikum    inference; inferiorita; infernální; infertilita