Nainstalujte si:

       

Význam slova hypersenzitivita; hypersomnie; hypersonický


hypersenzitivita = Přecitlivělost zvláště na mezilidské vztahy. Snadná zranitelnost citů.

hypersomnie = chorobná spavost

hypersonický = nadzvukový

Next: hyperstezie, hyperstézie, hyperstesie-    induktivní; induktor; indulgencie; indurace