Nainstalujte si:

       

Význam slova hypermnézie, hypermnésie; hyperocha; hyperodoncie


hypermnézie, hypermnésie = nadměrná schopnost zapamatování si a reprodukování

hyperocha = suma vrácená dlužníkovi z výtěžku soudní dražby po úhradě dluhu a ostatních nákladů

hyperodoncie = vrozená vada projevující se přespočtem zubů

Next: hyperon; hyperonymie; hyperosmie; hyperpatie    individualita; individualizmus, individualismus-