Nainstalujte si:

       

Význam slova hyperbolický; hyperboloid; hyperdaktylie


hyperbolický = mající tvar hyperboly, související s hyperbolou

hyperboloid = jedna z kvadrik, která vznikne otáčením hyperboly kolem jedné z jejích os symetrie

hyperdaktylie = vrozená vada končetin spočívající ve vyvinutí většího počtu prstů

Next: hyperechogenní; hyperfunkce; hyperglykemie    indigenní; indigesce; indignace; indigo; indikace