Nainstalujte si:

       

Význam slova hylémorfismus


hylémorfismus = filosofický pojem vysvětlující vztah mezi látkou (z řeč. hýlé) a tvarem (morfé) v daném subjektu - vysvětluje vznik a zánik substancí

Next: hylozoizmus, hylozoismus, hylosoismus; hymen; hymna    independentizmus, independentismus