Nainstalujte si:

       

Význam slova hyfa; hygiena; hygro-; hygrofilie; hygrologie


hyfa = houbové vlákno, ze kterého je tvořeno podhoubí a plodnice hub

hygiena = očista; nauka o zdravém způsobu života

hygro- = první část složených slov mající význam vlhko, vlhký

hygrofilie = vlhkomilnost

hygrologie = nauka o vlhkosti, zejm. vlhkosti vzduchu

Next: hygrometr; hygroskopicita; hygroskopie; hygrostat    incizura; income; incorporated; incoterms; indagace