Nainstalujte si:

       

Význam slova hydrometalurgie; hydrometeor; hydrometeorologie


hydrometalurgie = výroba kovů mokrými procesy

hydrometeor = jev v atmosféře tvořený vodními kapičkami nebo ledovými krystalky, např. srážky, rosa

hydrometeorologie = nauka o atmosférických srážkách

Next: hydrometrický; hydrometrie; hydromodul; hydroplán    in vino verttas; in vitro; in vivo; in-line