Nainstalujte si:

       

Význam slova hydrogenace; hydrogenium; hydrogeologie; hydrograf


hydrogenace = přidávání molekuly vodíku na násobnou vazbu za přítomnosti katalyzátorů

hydrogenium = vodík, hydrogen

hydrogeologie = vědní obor o podzemních vodách

hydrograf = vodočet, přístroj k měření vodního stavu

Next: hydrografie; hydrogram; hydrográd    in abstracto; in bianco; in brevi; in concreto