Nainstalujte si:

       

Význam slova hydroenergetika; hydrofilní; hydrofobie; hydrofobní


hydroenergetika = technický obor zabývající se využitím vodní síly

hydrofilní = schopný vázat vodu nebo rozpouštět se v ní, vodomilný

hydrofobie = 1. chorobný strach z vody; 2. neschopnost látky zadržovat vodu

hydrofobní = odpuzující vodu; nesnášející vodu, vyhýbající se vodě

Next: hydrofyt; hydrogamie; hydrogen; hydrogen-    imunoinkompatibilita; imunokompetence; imunologie