Nainstalujte si:

       

Význam slova hydrochorie; hydrodynamika; hydroelektrárna


hydrochorie = rozšiřování výtrusů, semen, plodů nebo jiných rozmnožovacích orgánů prostřednictvím vody

hydrodynamika = nauka o pohybu kapalin

hydroelektrárna = vodní elektrárna

Next: hydroenergetika; hydrofilní; hydrofobie; hydrofobní    imuno-; imunodeficience; imunoglobulin