Nainstalujte si:

       

Význam slova hydraulický; hydraulika; hydremie; hydrid; hydro-


hydraulický = 1. vodní; 2. související s hydraulikou, založený na zákonech hydrauliky

hydraulika = 1. obor zabývající se využitím mechaniky kapalin; 2. hydraulické zařízení

hydremie = normální množství vody v krevní plazmě

hydrid = sloučenina vodíku s jinými chemickými prvky

hydro- = první část složených slov mající význam voda, vodní

Next: hydroalternátor; hydrobeton; hydrobiologie    improvizace, improvisace; impulz, impuls