Nainstalujte si:

       

Význam slova hybridní; hydra; hydrant; hydratace; hydratura


hybridní = vzniklý křížením, smíšením; kříženecký, míšenecký

hydra = obluda, vodní saň; něco obludného, těžko zdolatelného

hydrant = nástavec vodovodního potrubí umožňující odběr vody ve větším množství

hydratace = 1. slučování látky s vodou nebo její zabudování do krystalu, hydratizace; 2. lék. Zavodnění

hydratura = stupeň nasycení rostliny vodou

Next: hydraulický; hydraulika; hydremie; hydrid; hydro-    imprimatur; imprimovat; imprinting