Nainstalujte si:

       

Význam slova hybernace; hybrid; hybridizace, hybridisace


hybernace = změna světské osoby v člena františkánského řádu hybernů - srovnej s hibernace

hybrid = míšenec; kříženec

hybridizace, hybridisace = 1. křížení; 2. jaz. spojování prvků z různých jazyků v jednom slově; 3. změna složení vyvřelých hornin jejich smíšením nebo asimilací cizorodého materiálu

Next: hybridní; hydra; hydrant; hydratace; hydratura    imprese; impresionizmus, impresionismus-