Nainstalujte si:

       

Význam slova humus; hungaristika; hunt; hunter; huntovat


humus = souhrn organických látek v půdě

hungaristika = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou maďarského národa

hunt = 1. důlní vozík; 2. přivést na h.- přivést na mizinu

hunter = 1. honební kůň chovaný zejm. v Anglii a Irsku; 2. lovecký pes

huntovat = ničit, kazit

Next: hurdiska; hurikán; huriska; hurónský; hurtovat    implicitní; implikace; imponovat; import