Nainstalujte si:

       

Význam slova humanoid; humánní; humbuk; humidita; humifikace


humanoid = bytost (i umělá - android) mající znaky člověka - dvě nohy, dvě ruce, hlava

humánní = lidský, humanitární, humanitní

humbuk = klam, podvod; planý rozruch

humidita = vlhkost

humifikace = rozklad látek v půdě spojený s tvorbou humusu

Next: humor; humorální; humoreska; humorista; humoristika    imperializmus, imperialismus; impermeabilita