Nainstalujte si:

       

Význam slova humanita; humanitární; humanitní


humanita = lidskost; lidumilnost, láska k člověku, člověčenství

humanitární = lidský, lidumilný, humánní, humanitní

humanitní = vztahující se k literatuře, jazykům a jiným společenským vědám; lidumilný, humánní, humanitární

Next: humanizace, humanisace; humanizmus, humanismus    imperativ; imperativní; imperátor; imperfektívum