Nainstalujte si:

       

Význam slova hospodářství; hostel; hosteska; hostie; hostilita


hospodářství = mechanismus mimovolné koordinace lidí, činností a podniků :-))

hostel = ubytovna, útulek, studentská kolej; levná turistická noclehárna

hosteska = průvodkyně, společnice

hostie = mešní oplatka podávaná jako symbol Kristova těla

hostilita = nepřátelství; sklon k agresivitě, tendence úblížit a škodit jiným

Next: hot dog, hotdog; hot money; hot-line; hotel    imediátní; imenzita, imensita; imerze, imerse