Nainstalujte si:

       

Význam slova hortus; hosana; hospic; hospitace; hospital


hortus = zahrada; hnojivo určené pro hnojení okrasných rostlin, zeleniny a ve sklenících

hosana = pomoz, vysvoboď; sláva; náboženský prosebný nebo oslavný výkřik

hospic = 1. útulek pro pocestné, hospitál; 2. způsob péče o umírající prováděný v instituci (hospici), stacionáři nebo doma, s cílem kvalitně žít až do konce

hospitace = vzájemná návštěva učitelů nebo odborníků; hostování

hospital = nemocnice

Next: hospitalita; hospitalizace, hospitalisace; hospitál    imažinizmus, imažinismus; imám; imámit; imbecil