Nainstalujte si:

       

Význam slova horor, horror; horoskop; horoskopie; horror vacui


horor, horror = hrůza, zděšení; hrůzostrašný příběh

horoskop = schematický obrazec se zakreslenými horoskopickými prvky; podklad pro předvídání budoucnosti, k dešifraci povahy osobnosti či jevu

horoskopie = část astrologie, zabývající se sestavováním horoskopů

horror vacui = strach z prázdnoty

Next: hors ďoeuvres; horse power, horsepower; hortologie    imaginizmus, imaginismus, imagizmus,imagismus