Nainstalujte si:

       

Význam slova homotalizmus, homotalismus; homotetie; homotypie


homotalizmus, homotalismus = systém pohlavního rozmnožování u některých nižších organizmů

homotetie = stejnolehlost, stejnolehlé zobrazení

homotypie = biol. shodnost symetrických orgánů

Next: homunkulus; honorabilis; honorace; honorář    ileus; Ilias, Iliada; ilit, illit; iluminace