Nainstalujte si:

       

Význam slova homosexualita; homosféra; homoskedasticita


homosexualita = sexuální chování charakterizované pohlavní náklonností ke stejnému pohlaví

homosféra = část atmosféry Země, v níž se složení vzduchu málo mění s výškou

homoskedasticita = stejnorozptylovost

Next: homotalizmus, homotalismus; homotetie; homotypie    ilegitimní; ileitida; ileo-; ileostomie; ileum