Nainstalujte si:

       

Význam slova homologie; homologizace, homologisece


homologie = souhlasnost, shodnost; vnitřní shoda; zevní podobnost

homologizace, homologisece = ověření shodnosti, podobnosti

Next: homolýza, homolysa; homomorfizmus, homomorfismus-    ikonodulie; ikonografie; ikonoklazmus, ikonoklasmus