Nainstalujte si:

       

Význam slova homogemie; homogenita; homogenizace, homogenisace


homogemie = 1. současné dozrávání tyčinek i blizen u oboupohlavního květu; 2. jev při pohlavním rozmnožování, kdy se častěji vyhledávají partneři se shodnými vlastnostmi nebo shodným genotypem

homogenita = stejnorodost, homogennost

homogenizace, homogenisace = postup, jímž se z nestejnorodé látky (směsi) dosáhne dokonalým promícháním jednotná a stejnorodá látka (směs)

Next: homogenni; homogennost; homoiomerie; homoiotermie    ignorance; ignorant; ignoratio elenchi; ignorovat