Nainstalujte si:

       

Význam slova homocentrický; homochronie; homofonie; homofórion


homocentrický = soustředěný k člověku, pokládající člověka za střed všeho dění

homochronie = časová shoda nějakého jevu,izochronie

homofonie = způsob hudební skladby, kdy je melodie přednášena jedním hlasem

homofórion = třímetrová stuha - část liturgického oděvu v pravoslavných církvích

Next: homogemie; homogenita; homogenizace, homogenisace    idyla; iecur; igelit; iglú; igni-; ignorace