Nainstalujte si:

       

Význam slova homo oeconomicus; Homo sapiens; homo-


homo oeconomicus = člověk jako bytost hospodařící

Homo sapiens = člověk rozumný; přírodovědecké označení druhu člověk

homo- = první část složených slov mající význam 1. shodný, totožný; 2. člověk

Next: homocentrický; homochronie; homofonie; homofórion    idiotikon; idiotizmus, idiotismus; idol; idoletrie