Nainstalujte si:

       

Význam slova homo creetor; homo erectus; homo faber


homo creetor = člověk jako bytost schopná tvořit

homo erectus = člověk vzpřímený, 1mil.-350.000 let poddruh- Pitekantropus erectus

homo faber = člověk kovář, jako bytost vyrábějící

Next: homo habilis; homo homini lupus; homo ludens    idiomatika; idiopatický