Nainstalujte si:

       

Význam slova hominizace, hominisace; homo; homo aestheticus


hominizace, hominisace = polidštění

homo = člověk

homo aestheticus = člověk jako bytost estetická, s citem pro krásno

Next: homo creetor; homo erectus; homo faber    idioglosie; idiograf; idiolatrie; idiolekt; idiom