Nainstalujte si:

       

Význam slova homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasa


homeostaze, homeostáze, homeostase, homeostáza, homeostasa = stálost vnitřního prostředí; stejný stav

Next: homespun; homiletika; homilie; hominidi    ideogram; ideokracie; ideologie; idée fixe; idio-