Nainstalujte si:

       

Význam slova hologram; holokarst; holos; holotyp; holport


hologram = záznam holografického zobrazení

holokarst = úplný kras s dokonalým vývojem všech povrchových i podzemních krasových jevů

holos = celek

holotyp = geol., biol. exemplář označený za typického zástupce určitého druhu nebo poddruhu

holport = společné držení a užívání něčeho

Next: holt, halt; homar; home care; homeless; homeo-    idealizace, idealisace; idealizmus, idealismus