Nainstalujte si:

       

Význam slova holocén; holofrastický; holografický; holografie


holocén = nejmladší oddělení čtvrtohor, aluvium

holofrastický = jaz. mající platnost celé věty

holografický = 1. psaný vlastní rukou; 2. týkající se holografie

holografie = způsob zobrazování trojrozměrných předmětů pomocí záznamu a následné rekonstrukce informací nesených světlem

Next: hologram; holokarst; holos; holotyp; holport    ichtyóza, ichtyosa; idea; ideace